edselefriskola.blogg.se

Klasskassan utökas

Kategori: Allmänt

Kära pappa

Kategori: Allmänt

Vi kollar på en bit ur kortfilmen 'kära pappa ' och pratar om språkbruk. Nolltolerans gäller hos oss.

Redovisning svenska v50

Kategori: Allmänt